БАЗА

5000 m2

Компанията е разположена на 2 производствени площадки в Северната индустриална зона на Добрич. Сградите са реновирани, газифицирани и отговарят на всички съвременни изисквания за производствени мощности. В сграда № 1 се извършват всички процеси за обработка и заваряване на продуктите, а в сграда № 2 се извършват дейности по боядисване и довършителни работи, изработка на дървесни детайли, както и експедиция на готовите изделия.

LOCATION