НАШИЯТ ЕКИП

НЕКА СЕ ЗАПОЗНАЕМ
Галин Господинов

Галин Господинов

Управител

Роза Господинова

Роза Господинова

Продуктов мениджър

Илона Господинова

Илона Господинова

Офис мениджър

Златко Димитров

Златко Димитров

Изпълнителен директор

Живко Господинов

Живко Господинов

Експорт мениджър

Атанас Атанасов

Атанас Атанасов

Главен продуктов мениджър

Светослав Казанджиев

Светослав Казанджиев

Организатор доставки

Тодор Гунчев

Тодор Гунчев

Мениджър контрол на качеството

LOCATION