Blog

През 2017 година проектът на Дуално обучение започва.

През 2017 година проектът на Дуално обучение започва.

По инициатива на Тръбна мебел ООД през 2017 год. в Професионалната Гимназия по Техника и строителство “М.В.Ломоносов” се създаде паралелка за Дуално обучение – Мебелно производство.