Blog

През 2019 фирмата купува Тръбен Файбър лазер.

През 2019 фирмата купува Тръбен Файбър лазер.

Ноември 2019 фирмата закупи Тръбен Файбър лазер – ADIGE LT5 на една от водещите в сектора италианската компания BLM Group.