Blog

Управителя на Тръбна мебел Галин Господинов в интервю пред Глас

Управителя на Тръбна мебел Галин Господинов в интервю пред Глас

Управителя на Тръбна мебел Галин Господинов в интервю пред Глас 2016 год. за основните насоки на мебелния сектор и новите предизвикателства.